spotkanie z pielęgniarką 2017

pielegniaka 7 pielegniarka 1 pielegniarka 10 pielegniarka 11
pielegniarka 3 pielegniarka 4 pielegniarka 5 pielegniarka 9
pielegniarka pielgniarka 3