pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego

listopad 011 : listopad listopad 012 : listopad listopad 013 : listopad listopad 016 : listopad
listopad 017 : listopad listopad 019 : listopad