Zajęcia otwarte w grupie I

marzec cz.1 056 : marzec cz.1 marzec cz.1 060 : marzec cz.1 marzec cz.1 061 : marzec cz.1 marzec cz.1 065 : marzec cz.1
marzec cz.1 066 : marzec cz.1 marzec cz.1 070 : marzec cz.1 marzec cz.1 072 : marzec cz.1 marzec cz.1 073 : marzec cz.1
marzec cz.1 074 : marzec cz.1 marzec cz.1 075 : marzec cz.1 marzec cz.1 080 : marzec cz.1 marzec cz.1 082 : marzec cz.1
marzec cz.1 083 : marzec cz.1 marzec cz.1 084 : marzec cz.1 marzec cz.1 086 : marzec cz.1 marzec cz.1 088 : marzec cz.1
marzec cz.1 089 : marzec cz.1