Gość z Indii

kwiecień cz.III 002 : kwiecień cz.III kwiecień cz.III 013 : kwiecień cz.III kwiecień cz.III 014 : kwiecień cz.III kwiecień cz.III 016 : kwiecień cz.III
kwiecień cz.III 020 : kwiecień cz.III kwiecień cz.III 024 : kwiecień cz.III kwiecień cz.III 025 : kwiecień cz.III kwiecień cz.III 030 : kwiecień cz.III
kwiecień cz.III 040 : kwiecień cz.III kwiecień cz.III 043 : kwiecień cz.III kwiecień cz.III 044 : kwiecień cz.III